นีโอโฟร์เจ ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์

Be the first to review this product

฿200

Only 3 left

|

Availability: In stock

Details
  • นีโอโฟร์เจ ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์
  • รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์ (Neo4j: Graph database for analytics)
  • เนื้อหาครบถ้วน
Property
ISBN9786160839070
Authorวฤษาย์ ร่มสายหยุด
publisherซีเอ็ดยูเคชั่น
SKU: 5305010
 

Product Description

นีโอโฟร์เจ ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์

นีโอโฟร์เจ: ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์ (Neo4j: Graph database for analytics) เป็นการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ตามหลักการและทฤษฎีของกราฟเพื่ออำนวนความสะดวกในการค้นหา จัดเก็บ และการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงลึก

ดังนั้นผู้เขียนจึงรวบรวมข้อมูลต่างๆ และเขียนหนังสือ นีโอโฟร์เจ: ฐานข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์ (Neo4j: Graph database for analytics) ขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์กับงานจริงได้

Reviews

Only registered users can write reviews. Please, log in or register