สรุป เก็ง เฉลย และอธิบาย คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ม.4-5-6

Be the first to review this product

฿249

Only 4 left

|

Availability: In stock

Details
  • เตรียมความพร้อม ทบทวนความรู้
  • เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย
  • สรุปเนื้อหาสำคัญ
Property
ISBN8859165001832
Authorกองบรรณาธิการ
publisherสวัสดี ไอที
SKU: 5275624
 

Product Description

สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเอาไว้อย่างครบถ้วน มีตัวอย่างประโยคมากมาย พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาในชั้นเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

Reviews

Only registered users can write reviews. Please, log in or register