คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3 (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿220

Only 3 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียด

   "คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3 (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)" เล่มนี้ เน้นการวัดความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้คลุมตลอดช่วงชั้น โดยมีระดับความยากง่ายที่คาดว่าข้อสอบควรจะเป็นให้มากที่สุด

คุณลักษณะ
ISBN9786162375323
ชื่อศิลปิน/ ชื่อ ผู้แต่ง / ค่ายไพศาล จรรยา,ผาณิติก์ วิไลสูงเนิน,ธงวุฒิ จันทร์เพชร,ปานจิต ศิริเวชพันธ์
ชื่อสำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
รหัสสินค้า: 5257314
 

รายละเอียดสินค้า

   "คู่มือเตรียมสอบ O-NET ม.3 (ฉบับรวม 4 วิชาหลัก)" เล่มนี้ เน้นการวัดความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้คลุมตลอดช่วงชั้น โดยมีระดับความยากง่ายที่คาดว่าข้อสอบควรจะเป็นให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ฝึกฝนและทดสอบตนเอง อันจะทำให้เกิดทักษะประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบจริงมากยิ่งขึ้น และสามารถทำคะแนนได้สูงสุด

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

  •  ตอนที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
  •  ตอนที่ 2 สารและสมบัติของสาร
  •  ตอนที่ 3 งานและพลังงาน
  •  ตอนที่ 4 โลกและการเปลี่ยนแปลง
  •  ตอนที่ 5 ดาราศาสตร์ และอวกาศ

รีวิวสินค้า

การรีวิวสินค้าต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น, เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก