เชื่อมแก๊ส (Gas Welding) รหัสวิชา 20103-2209

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿105

Only 2 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียด
  • หนังสือรายวิชา เชื่อมแก๊ส รหัสวิชา 20103-2209 เล่มนี้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช.
  • เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย หลักการเบื้องต้นการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน การเชื่อมด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน ลวดเชื่อมแก๊สตำแหน่างท่าเชื่อม และรอยเชื่อม เทคนิคการเชื่อมแก๊ส รวมทั้งการเล่นประสาน พร้อมด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
คุณลักษณะ
ISBN9786160835638
ชื่อศิลปิน/ ชื่อ ผู้แต่ง / ค่ายไทรทอง เรืองจำรัส
ชื่อสำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
รหัสสินค้า: 5305167
 

รายละเอียดสินค้า

หนังสือรายวิชา เชื่อมแก๊ส รหัสวิชา 20103-2209 เล่มนี้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย หลักการเบื้องต้นการเชื่อมแก๊สออกซีอะเซทิลีน การเชื่อมด้วยแก๊สออกซีอะเซทิลีน ลวดเชื่อมแก๊สตำแหน่างท่าเชื่อม และรอยเชื่อม เทคนิคการเชื่อมแก๊ส รวมทั้งการเล่นประสาน พร้อมด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

รีวิวสินค้า

การรีวิวสินค้าต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น, เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก