การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ รหัสวิชา 20501-2204

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿90

Only 2 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียด
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คุณลักษณะ
ISBN9786160837687
ชื่อศิลปิน/ ชื่อ ผู้แต่ง / ค่ายสุทัศน์ ลิมปิยประพันธ์
ชื่อสำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
รหัสสินค้า: 5305549
 

รายละเอียดสินค้า

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาเกษตรกรรม กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ ความสำคัญของการตลาดและการตลาดเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ มาตรฐานการผลิตไม้ดอกไม้ประดับตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การจำแนกประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การวางแผนผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ

รีวิวสินค้า

การรีวิวสินค้าต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น, เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก