เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20106-2104

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿136

Only 2 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียด
หนังสือ เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ อธิบายถึงหลักการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ในงานเขียนแบบโครงสร้างอาคาร มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา
คุณลักษณะ
ISBN9786160837694
ชื่อศิลปิน/ ชื่อ ผู้แต่ง / ค่ายวีรยุทธ์ คเชนทร
ชื่อสำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
รหัสสินค้า: 5305172
 

รายละเอียดสินค้า

หนังสือ เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20106-2104 เล่มนี้อธิบายถึงหลักการใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ในงานเขียนแบบโครงสร้างอาคาร มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งหมดมี 12 บทเรียน ประกอบด้วย การใช้โปรแกรมเขียนแบบโครงสร้างเบื้องต้น คำสั่งช่วยในงานเขียนแบบ คำสั่งแก้ไขและปรับแต่ง คำสั่่งการเขียนตัวอักษร การกำหนดขนาด และการสร้างตาราง มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแปลนฐานราก การเขียนแปลนโครงสร้างเสา คานและพื้น การเขียนแปลนโครงสร้างหลังคา การเขียนแบบขยายรายละเอียดโครงสร้างคอนกรีดเสริมเหล็ก การเขียนโครงถัก การเขียนสารบัญแบบและรายการประกอบแบบโครงสร้าง และการพิมพ์งานเขียนแบบ

รีวิวสินค้า

การรีวิวสินค้าต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น, เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก