ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม (Architecture Cost Estimate) รหัสวิชา 20106-2005

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿113

Only 3 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียด
นำเสนอตัวอย่างการคำนวณปริมาณวัสดุก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีแบบฝึกปฏิบัติและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทุกบทเรียนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
คุณลักษณะ
ISBN9786160837717
ชื่อศิลปิน/ ชื่อ ผู้แต่ง / ค่ายกรุณาพร รัตนภูผา
ชื่อสำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
รหัสสินค้า: 5305551
 

รายละเอียดสินค้า

เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางาก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 9 บทเรียน ซึ่งในแต่ละบทเรียนได้นำเสนอตัวอย่างการคำนวณปริมาณวัสดุก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีแบบฝึกปฏิบัติและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทุกบทเรียนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้

รีวิวสินค้า

การรีวิวสินค้าต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น, เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก