ใครเป็นใครในการปฏิวัติรัสเซีย WHO IS WHO IN THE RUSSIAN REVOLUTION

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

฿200

Only 2 left

|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

รายละเอียด
  • หนังสือบทความ
  • การรำลึกวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติรัสเซีย
  • สารคดี ประวัติศาสตร์
คุณลักษณะ
รหัสสินค้า: 5273399
 

รายละเอียดสินค้า

"เสนอภาพของเหล่าปัญญาชนที่เป็นกลุ่มแกนนำในการปฏิวัติประเทศรัสเซีย ๒๐ คน ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่ครบรอบ ๑๐๐ ปีของการปฏิวัติรัสเซีย
""ใครเป็นใครในการปฏิวัติรัสเซีย"" ได้เสนอภาพรวมของการปฏิวัติประเทศรัสเซียและรวมทั้งเสนอภาพของเหล่าปัญญาชนที่เป็นกลุ่มแกนนำในการปฏิวัติประเทศรัสเซีย ๒๐ คน ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีที่ครบรอบ ๑๐๐ ปีของการปฏิวัติรัสเซีย ช่วงเดือนตุลาคม ค.ศ.๑๙๑๗ (พ.ศ.๒๔๖๐) มีเหตุการณ์สำคัญเริ่มจากการชุมนุมเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อต่อต้านสงครามโลกครั้งที่ ๑ และเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความอดยากขาดแคลนอาหารนำไปสู่การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์

นับเป็นการปฏิวัติที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน และสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะทางการเมืองของประชาชนรวมถึงการอวสานของราชวงศ์โรมานอฟ ที่ปกครองจักรวรรดิรัสเซียมากว่า ๓๐๐ ปี การปฏิวัติเดือนตุลาคม มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมาว่า ""การปฏิวัติสังคมนิยมเดือนตุลาคมอันยิ่งใหญ่"" คือรัสเซียสามารถถอนตัวออกจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้สำเร็จด้วยการทำสนธิสัญญาเบรส-ลิตอฟสค์กับเยอรมนีในเดือนมีนาคม ค.ศ.๑๙๑๘ และเปลี่ยนระบอบการปกครองประเทศเป็นระบอบสังคมนิยม พรรคบอลเชวิค
เนื้อหาปกหลัง : ใครเป็นใครในการปฏิวัติรัสเซีย WHO IS WHO IN THE RUSSIAN REVOLUTION
การนำเสนอประวัติสังเขปของพรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตรรัสเซีย (Russian Social Democratic Labour Party <RSDLP>) ซึ่งเป็นพรรคปฏิวัติแนวทางลัทธิมากซ์ที่คือศูนย์กลางของเหล่านักปฏิวัติบนเส้นทางการต่อสู้เพื่อสังคมใหม่ของรัสเซีย เหล่าปฏิวัติที่กล่าวถึงเป็นแกนนำสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผลักดันการปฏิวัติ เดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 ให้บรรลุผลสำเร็จ

หนังสือ ใครเป็นใครในการปฏิวัติรัสเซีย คือการรำลึกวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการปฏิวัติรัสเซีย (ค.ศ. 1917-2017) อันเป็นเหตุการณ์สำคัญของโลกในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 และการปฏิวัติรัสเซียในปี ค.ศ. 1917 นี้ ไม่ได้เพียงเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของรัสเซียเท่านั้น หากแต่ยังสร้างผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ยุโรปและโลกในเวลาต่อมา

รีวิวโดยสำนักพิมพ์ : ใครเป็นใครในการปฏิวัติรัสเซีย WHO IS WHO IN THE RUSSIAN REVOLUTION
เมื่อกว่า 100 ปี (ค.ศ. 1917-2019) ของประเทศรัสเซียได้เกิดการปฏิวัติขึ้นจากเหล่าปัญญาชนลัทธิมากซ์ที่ต่อมาได้ทำการปฏิวัติประเทศรัสเซียอย่างฉับพลันโดยไม่มีใครคาดการณ์มาก่อน และถือเป็นการสิ้นสุดลงของราชวงศ์โรมานอฟ (Romanov) ในรัชสมัยของซาร์นิโคลัสที่ 2 (Tsar Nicholas 2) ด้วยชัยชนะทางการเมืองของประชาชนจึงทำให้รัสเซียก้าวไปสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในสมัยทวิอำนาจระหว่างสภาโซเวียตกับรัฐบาลเฉพาะกาล ท้ายที่สุดสภาโซเวียตแย่งชิงอำนาจทางการเมืองได้และนำไปสู่การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์จากพรรคบอลเชวิค (Bolshevik Party) ณ กรุงเปโตรกราด (Petrograd) หรือกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St.Petersburg) และการปฏิวัติเดือนตุลาคม ค.ศ. 1917 ภายใต้การนำของวลาดีมีร์ เลนิน (Lenin, Vladimir) กับเลออนตรอตสกี (Trotsky, Leon) และนำไปสู่การทำสนธิสัญญาเบรส-ลิตอฟสค์ (Treaty of Brest-Litvosk) กับเยอรมนี ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1918 และเปลี่ยนระบอบการปกครองประเทศเป็นระบอบสังคมนิยมจนถึงปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ สัญชัย สุวังบุตร อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป ได้เขียนเรื่อง 100 ปี การปฏิวัติรัสเซีย (ค.ศ. 1917-2017) และพรรคแรงงานสังคมประชาธิปไตยรัสเซีย ขึ้นเป็นบทนำซึ่งเสนอภาพรวมของการปฏิวัติประเทศรัสเซียและรวมทั้งเสนอภาพของเหล่าปัญญาชนที่เป็นกลุ่มแกนนำในการปฏิวัติประเทศรัสเซียรวมอีก 20 คน ในชื่อหนังสือ ใครเป็นใครในการปฏิวัติรัสเซีย"

รีวิวสินค้า

การรีวิวสินค้าต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น, เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก